PayMe

【轉數快】即日起可以交水費、稅、差餉地租

香港政府的財經事務及庫務局宣布,由即日起 2019 年 11 月 1 日起,稅款、差餉及地租和水費將可以使用 FPS「轉數快」繳交。使用上只要掃瞄 FPS 上的 QR Code 便可付款。

【PayMe】匯豐即日起停用 Samsung 手機指紋識別

Samsung 屏下指紋識別出現安全問題。

PayMe 用戶 170 萬,年底會有遙距開戶功能

PayMe 作為匯豐旗下嘅產品,當然好著重個用戶數字,根據佢地公佈嘅資料,佢地依家用戶已經超越 170 萬人,佔香港 P2P 市場嘅 50%。

【PayMe】1/Oct 起支援 Citibank 及 DBS 增值

匯豐宣佈 PayMe 用戶不論是否更新至 PayMe 2.0,其信用卡增值額圴會由 $5,000 減至 $2,000。此改動早已跟隨 PayMe 2.0 的推出而存在。

PayMe 2.0 增值支援銀行列表

PayMe 2.0 推出後,新功能包括支援銀行戶口增值服務,較以往僅限信用卡增值更有彈性。PayMe 暫時僅支援以下 10 間銀行:

【PayMe】新版本 2.0 推出 任何銀行都可以增值

PayMe 2.0 今日正式推出俾所有用戶,無論你係 Android 還是 iOS 用戶都可以用到。今次更新的功能很多,例如支援 FPS 轉數快及其他銀行增值 PayMe。

【PayMe】美食博覽買滿 $100 回贈 $15

美食博覽 2019 年 8 月 15 日 至 19日舉行,今年用 PayMe 付款,每滿 $100 可享 $15 回贈。 如何獲享優惠?

Mobile Payment 電子錢包儲值及增值上限綜合(PayMe / Alipay HK / WeChat Pay / Tap&Go / TNG / O!ePay)

Mobile Payment 在香港愈來愈普及,現時普遍使用的就有 PayMe,Alipay HK,WeChat Pay,Tap&Go,TNG 及 O!ePay。

PayMe 最快 1 個月後,將信用卡增值急降至 $2,000 上限

原來係新功能背後仲有一個大改變,就係係 PayMe 2.0 推出後一個月左右,PayMe 就會將信用卡增值上限由依家嘅 $5,000 急降至 $2,000,即係希望大家都用 FPS 或者匯豐銀行戶口來增值。

PayMe 未來可能與匯豐保險合作

根據報導,匯豐保險香港行政總裁文德華期望未來可以與 PayMe 合作。

【PayMe】書展 2019 場內俾錢回贈 $20,每日限額 1785 個

香港書展果然係各大 Mobile Payment 的必爭之地,繼 Alipay HK 推出書展優惠劵後,PayMe 直接推出消費回贈優惠。

極重要!Payme 改制,無手機號碼唔用得!

擁有 PayMe 的匯豐銀行宣佈將會提昇 PayMe 的功能及保安,第一步係強制要求所有用戶必須使用手機號碼作為登記。如果你係用 Email 登記,而由唔加入手機號碼的話,你的 Account 未來有機會用唔到,未加手機號碼嘅快啲加。

PayMe 宣佈今年 7 月支援 FPS 轉數快,細節未明

HSBC 早前突然向全部 PayMe 宣佈將會更改使用條款,將於今年 7 月在 PayMe 內功能,即可以通過 FPS 轉數快增值與取錢,唯這個服務並不支援 PayMe Business 帳號,暫時也更多細節。